KIK-beurzen

Het Fonds subsidieert elk jaar enkele beurzen voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker komen voltooien aan het KIK (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium).

 

Alle beurzen

 

Alle foto's