Scientific Committee

Het Scientific Committee van het Fonds Baillet Latour, sinds 2015 voorgezeten door professor Geert Leroux-Roels (Center for Vaccinology University Hospital of Gent), verenigt eminente Belgische wetenschappers die internationaal erkend zijn. Naast de voorzitter zijn er zes leden afkomstig uit verschillende academische instellingen van het koninkrijk: drie uit het Franstalige deel van het land en drie uit het Nederlandstalige deel. De leden van het comité worden geselecteerd op grond van hun bijzondere deskundigheid in de gebieden waarop de Baillet Latour Biomedical Award betrekking heeft. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor een van de volgende vijf thema's, die elkaar jaarlijks afwisselen: Infection and immunity, Neurosciences, Cancer, Cardiovascular & pulmonary sytems, Metabolism & gastrointestinal system.

Met de administratieve hulp van het FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique), stelt het comité het reglement en de procedures van de Baillet Latour Biomedical Award op en ziet het toe op de juiste toepassing ervan. Elk jaar wijst het comité de leden van de jury aan op basis van het vakgebied waarop de Baillet Latour Biomedical Award betrekking heeft. Deze jury, die de kandidaturen beoordeelt en de winnaar van de Baillet Latour Biomedical Award selecteert, bestaat uit vijf internationale wetenschappelijke deskundigen in het gebied van het wetenschappelijke thema van dat jaar. In het verleden heeft het Fonds een soortgelijk panel gebruikt voor zijn jaarlijkse Gezondheidsprijs. Een twaalftal Nobelprijswinnaars heeft in de loop der jaren deel uitgemaakt van het panel.