Koninklijke Musea voor schone kunsten van België

Financiële steun voor een innovatief en multidisciplinair internationaal artistiek project van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België om de paneelschilderijen van de Vlaamse schilders Jordaens en Van Dyck te bestuderen. Verschillende internationale experts zullen hun technische en wetenschappelijke kennis combineren met methodes vanuit de humane wetenschappen (stijlanalyse, iconografie ...).