Landbouw

Landbouw

Dit jaar is het project van de Ferme de la Sarte in Grez-Doiceau geselecteerd naar aanleiding van de projectoproep "CERES - Landbouw in transitie " die elk jaar door het Fonds Baillet Latour wordt georganiseerd.

In het kader van zijn jaarlijkse projectoproep kent het Fonds Baillet Latour een bedrag van 100.000 euro toe, gespreid over 4 jaar. Dit bedrag is bestemd voor het opzetten van de wetenschappelijke en technische ondersteuning door het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain teneinde nieuwe reproduceerbare praktijken voor een duurzamere landbouw te experimenteren en te valideren. Het uiteindelijke doel bestaat erin ervoor te zorgen dat de technieken die ontwikkeld worden, kunnen worden verspreid en ten bate van de sector kunnen worden gereproduceerd.

Het project van de Ferme de la Sarte, onder leiding van Géraud Dumont de Chassart, werd geselecteerd uit 35 voorstellen. Het bestaat uit een analyse van de effecten van bio-inputs en spoorelementen op de ecosysteemdiensten van de bodem, de voedingskwaliteit van levensmiddelen en de productiviteit van de landbouw. Met de hulp van het team van de universitaire boerderijen van de UC Louvain wil de Ferme de la Sarte verschillende multifactoriële proefvelden aanleggen die tot doel hebben nieuwe landbouwpraktijken wetenschappelijk te valideren om het gebruik van fungiciden en synthetische stikstofmeststoffen zoveel mogelijk te beperken, in het specifieke geval van een landbouwbedrijf zonder veeteelt.

De voor 2022 geplande proeven zijn gericht op twee gewassen. Enerzijds de effecten van zaadcoating met compost en bespuiting met plantenextracten of compostthee op een brouwgerstgewas, en anderzijds een vergelijkende proef tussen compostthee, plantenextracten en volledige en halve doses fungiciden op wintertarwe. Aan het einde van de 4 jaar zullen de resultaten in de landbouwnetwerken worden verspreid.

Video