Julie De Backer

Julie De Backer
2019
De beurs werd toegekend aan professor Julie De Backer voor haar onderzoek naar de ontwikkeling van een meer precieze medische benadering van erfelijke aandoeningen van de thoracale aorta.