Grant for medical research

Vanaf 2015 werd elk jaar een nieuw krediet toegekend aan een jonge groepsleider voor de financiering van een onderzoeksproject in een Belgische universiteit of academisch ziekenhuis over het thema van de in datzelfde jaar toegekende Gezondheidsprijs.

Een jaarlijks bedrag van 150.000 euro werd gedurende 3 jaar aan zijn laboratorium toegekend met een mogelijke verlenging van 2 jaar. Net als de Gezondheidsprijs werd de Grant for Medical Research voor het laatst uitgereikt in 2020, om vanaf 2022 te worden vervangen door de Baillet Latour Biomedical Award.