Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

Reeds meer dan 60 jaar wijdt het KIK zich aan wetenschappelijk onderzoek, aan de restauratie alsook aan de valorisatie van het artistieke en culturele erfgoed van ons land. Het vormt een uniek instrument voor het behoud van onze symbolische kunstwerken. Musea, kerkfabrieken, publieke verzamelingen en zelfs privé-collecties wenden zich tot zijn experts om er het beste advies te krijgen. Dit instituut dankt haar reputatie aan zijn specialisten en aan de kwaliteit van hun werk, en de interdisciplinaire benadering tussen de verschillende departementen is zijn meest bijzondere kenmerk. Het instituut beschikt zodoende over verschillende laboratoria, ateliers voor restauratie en illustratie, voorzien van topmateriaal en -technieken. De infotheek, waarin een berg aan informatie voor het publiek beschikbaar is, bestaat uit een bibliotheek, gespecialiseerde databanken over kunstgeschiedenis en een fototheek.

Deze laatste bevat nagenoeg een miljoen foto’s die met name tijdens de talrijke inventarisatiemissies zijn gemaakt. Kunsthistorici, chemici, fysici, fotografen en restaurateurs kunnen hun bevindingen gemakkelijk samenbrengen om daarmee de hen toevertrouwde werken beter te bestuderen. Elk œuvre dat door het KIK in behandeling wordt genomen wordt eerst diepgaand bestudeerd om de meest geschikte interventiemethode vast te stellen. Het is dus pas ná een vooronderzoek, dat een adequate behandeling kan worden toegepast. Het Fonds subsidieert ook sommige beurzen bestemd voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker bij het KIK komen voleinden.

 

Alle beurzen