Nieuws 2023

Handschriften

Restauratie van de handschriften van de abdij van Ten Duinen

De restauratie en valorisatie van kostbare middeleeuwse verluchte handschriften van de voormalige cisterciënzerabdij Ten Duinen voltooid.

Met de steun van het Fonds Baillet Latour, werd de conservatie-restauratie en valorisatie van de middeleeuwse verluchte handschriften (11e tot 16e eeuw) uit de collectie van het Grootseminarie in Brugge tot een goed einde gebracht. De restauratie werd uitgevoerd door het Book Heritage Lab van de KU Leuven dat hiervoor over de nodige specifieke expertise beschikte.

De verluchte middeleeuwse handschriften zijn afkomstig uit de abdij van Ten Duinen en behoren tot het meest kostbare boekenerfgoed van België. Deze abdij (1138-1796) was een van de belangrijkste cisterciënzerabdijen in Vlaanderen en kende een periode van grote bloei in de dertiende eeuw. Dit weerspiegelt zich in de veelzijdigheid en omvang van de bibliotheekcollectie. De bibliotheek van Ten Duinen bevatte inderdaad een brede waaier aan boeken die de monniken nodig hadden voor hun dagelijks religieus leven: religieuze traktaten, bijbels, sermoenen, gebedenboeken. Daarnaast bezat de bibliotheek ook boeken met betrekking tot klassieke literatuur, filosofie, recht en wetenschap.

De historische en artistieke waarde van de handschriften en de bewaring van de manuscripten grotendeels in situ – het Grootseminarie is immers gehuisvest in de gebouwen van de voormalige Duinenabdij - , maken van de handschriftencollectie van Ten Duinen een uniek Belgisch topstuk.

Vandaag worden de handschriften uit de voormalige cisterciënzerabdij ook digitaal ontsloten op het online platform (MMMonk – Medieval Monastic Manuscripts) - https://www.mmmonk.be/nl/manuscripten?provenance[]=Abdij%20van%20Ten%20Duinen

 

Alle fotos