Contacteer Fonds Baillet Latour
Aanvragen
Adres
Eventuele aanvragen dienen gericht te worden aan het secretariaat van het Fonds (Fonds Baillet Latour, Brouwerijplein 1, 3000 Leuven).

De aanvrager zal duidelijk zijn identiteit en co├Ârdinaten vermelden.

De aanvraag zal op 1 bladzijde een beknopte beschrijving bevatten van het project waarvoor de steun van het Fonds wordt aangevraagd, alsook het bedrag van de gevraagde steundetailleren.

Indien het project een betekenisvol belang kan bieden voor de doelstellingen die het Fonds nastreeft, zal contact worden genomen met de aanvrager teneinde bijkomende inlichtingen te verschaffen.
Fonds Baillet Latour
Brouwerijplein 1
3000 Leuven
T +32 (0)16.27.61.59
F +32 (0)16.50.61.59