Kazerne Dossin,
een intense plaats van herinnering
Overzicht
Contact en archieven
Pedagogische projecten voor een beter begrip van geweldsmechanismen

Vanuit de Dossinkazerne werden tussen 1942 en 1944 bijna 26.000 Joden en zigeuners gedeporteerd naar Auschwitz-Birkenau. Amper 5% keerde levend terug. Vandaag vormt de oude kazerne samen met het museumgebouw een baken van herinnering, waar naast het Belgische verhaal van de Holocaust ook de mechanismen achter de schending van mensenrechten vroeger en nu worden geanalyseerd. Vanuit de Holocaust gaat Kazerne Dossin op zoek naar de tijdloze mechanismen van groepsdruk en collectief geweld die in sommige omstandigheden kunnen uitlopen op massamoord en genocide. Deze vraagstelling raakt de kern van de moderne mensenrechten, met de nadruk op vrijheid en non-discriminatie.

Expertise vertaald in pedagogische projecten

Door een analyse van daders, slachtoffers en omstanders en de mensenrechtenbenadering zet Kazerne Dossin in op aspecten van de democratische samenleving en de individuele verantwoordelijkheid met de nadruk op de mechanismen die leiden tot onverdraagzaamheid, discriminatie en racisme, antisemitisme en islamofobie. Een inzicht in deze mechanismen kan helpen het sociale verantwoordelijkheidsbesef aan te scherpen van personen die geconfronteerd worden met geweld en druk van de massa. Kazerne Dossin is recent begonnen met een pedagogische en projectmatige vertaalslag van deze expertise naar specifieke doelgroepen; enerzijds volwassenen die vanuit hun functie een zekere autoriteit uitoefenen en te maken hebben met geweldsmechanismen, en anderzijds jongeren.
Kazerne Dossin
Frederic Diependaele
Fondsenwerving & Sponsoring

A: Goswin de Stassartstraat 153, 2800 Mechelen
T: +32 15 288 633
M: info@kazernedossin.eu
W: www.kazernedossin.eu

Een speciale aanpak voor jongeren
Een genocide zoals de Holocaust is de meest extreme vorm en staat op het eind van een keten van almaar toenemend geweld. En die geweldspiraal begint onder andere bij discriminatie en uitsluiting zoals pesten op de speelplaats; vormen van geweld waar jongeren vandaag de dag regelmatig mee geconfronteerd worden.
Frederic Diependaele van Kazerne Dossin, verantwoordelijk voor fondsenwerving & sponsoring, licht toe: “Het is van groot belang dat de herinnering aan de Holocaust niet verloren gaat. Jongeren zijn voor ons een belangrijke doelgroep. Want wat we leren uit de geschiedenis kunnen we toepassen op het analyseren en aanpakken van hedendaagse trends en uitdagingen in onze maatschappij. We zijn daarom volop bezig met de vertaalslag van onze expertise naar educatieve projecten voor jongeren.”
Sinds juni 2015 kan de Kazerne Dossin voor deze specifieke projecten rekenen op de steun van het Fonds Baillet Latour. Gedurende 3 jaar financiert het Fonds de Kazerne Dossin jaarlijks met een bedrag van 50.000 euro. Frederic Diependaele vervolgt: “Dankzij de steun van het Fonds kunnen wij deze projecten verder uitbouwen, een groter jongerenpubliek bereiken en zorgen voor een duurzame en langjarige samenwerking met de verschillende partners”.> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin