Steun aan projectleiders
dankzij de adviesworkshops van Promethea
Overzicht
Contact en archieven
Prométhéa heeft al sinds jaren als doel om projectleiders te helpen met het zoeken naar alternatieve steun en dan vooral in de privésector. Projectleiders zijn vaak terughoudend en hebben moeite met het vinden van financiële steun, wat een risico inhoudt voor hun structuur.

Adviesworkshops
Prométhéa organiseert daarom adviesworkshops, om door middel van een kwalitatieve en professionele opleiding, de aanvragers beter voor te bereiden. Deze workshops richten zich op de sensibilisering van de culturele sector die op zoek is naar alternatieve financiering – een reële uitdaging voor haar toekomst -, op het verwerven van kennis over het bedrijfsleven en privé/publieke partners, op de professionalisering en het zelfstandig benaderen van de privésector, en op concrete middelen om dit te realiseren. Hoewel deze opleiding zich vooral richt op de culturele sector, kan deze ook worden aangepast voor andere sectoren.
Promethea asbl

Directeur général : Benoît Provost
T: +32 (0)2 340 13 88
E: Benoit.provost@promethea.be

Catherine Guisset-Lemoine
T: +32 (0)81 23 44 42
G: +32 (0)495/54 77 47
E: Catherine.guisset@promethea.be

W: www.promethea.be/Formation
De steun van het Fonds Baillet Latour
Om de opleidingen mogelijk te maken en het aanbod te vergroten, zowel in aantal als in kwaliteit, steunt het Fonds Baillet Latour Prométhéa sinds 2015. Het objectief van deze steun is om nieuwe samenwerkingsverbanden te kunnen creëren met instellingen zoals universiteiten, de Koning Boudewijnstichting, of philantropie.be, en daarnaast uitgebreider en meer gericht te communiceren om het aantal en de diversiteit van de deelnemers te verhogen. Dankzij deze steun kunnen ook nieuwe opleidingstools ontwikkeld worden en worden de kosten voor de medewerker die zich bezig houdt met de voorbereiding, de animatie en de opvolging van de adviesworkshops ondersteund. Deze steun draagt, geheel volgens de filosofie van het Fonds, bij aan de handhaving van excellentie in België.


> meer lezen
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting