Baillet Latour Leerstoel
in European values and prospects
Overzicht
Contact en archieven
Motiverende en verenigende waarden
Het praten over deze waarden, zonder in een achterhaalde discussie te belanden, staat ook centraal in de missie van deze Leerstoel. "We leven in een veranderende en open wereld, vol met uitdagingen. Misschien kunnen we dus niet langer op dezelfde manier over deze waarden praten als vijftig, twintig of zelfs tien jaar geleden", zegt Bernard Coulie. "Daarnaast is het belangrijk om te tonen op welke manier deze waarden verenigend en motiverend kunnen zijn." De ambitie van dit project kan dus worden vergeleken met een herformulering van het Europese project, en dit binnen een concreet perspectief om de samenleving en beleidsmakers te helpen. Het is een belangrijke benadering die wordt geobjectiveerd door de basis van het Europese project, zowel historisch gezien als rekening houdende met de veranderingen. Het positioneert het huidige en toekomstige EU-project in het midden van haar grondvesten.


> meer lezen
Deze Leerstoel, die in 2015 op initiatief van Baron Velge en in samenwerking met de UCL en UAntwerpen werd opgericht en wordt ondersteund door het fonds Baillet Latour, is gewijd aan de studie van de Europese waarden. Wat heeft Europa gemaakt tot wat het nu is? Wat is de oorsprong? Op welke manier zijn de grondbeginselen van het Europese project - de verdediging van de democratie en de beginselen van de rechtsstaat, de waardigheid van de menselijke persoon en de gelijkheid man/vrouw - Europees? Bernard Coulie, ererector, professor en coördinator van deze Leerstoel aan de UCL, legt uit : "Geschiedenis speelt hierin een belangrijke rol. We moeten zoeken naar de wortels van die waarden en zien in hoeverre deze Europees of gemeenschappelijk zijn. Ook de gevolgen hiervan moeten bestudeerd worden om te bepalen wat het betekent voor Europa om eigen of globale waarden te hebben.”

UCL

Caroline Mouligneau
Secretaris-generaal
T: +32 10 47 30 82
E: Caroline.mouligneau@uclouvain.be

Universiteit Antwerpen

Tinne Marynissen
Officer University Fund
T: +32 (0) 3 265 31 29
E: Tinne.marynissen@uantwerpen.be
W: www.universiteitsfonds.be

OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin