Baillet Latour Leerstoelen Hedendaagse Islam
Overzicht
Contact en archieven
De Leerstoelen Hedendaagse Islam, ondersteund door het Fonds Baillet Latour, werden in 2015 geïntroduceerd aan de UCL door het CISMOC (Centre Interdisciplinaire d’Etudes de l’Islam dans le Monde Contemporain) en aan de Universiteit Gent door de MENARG (the Middle East and North Africa Research Group), met als doel samenwerking en synergie. Deze Leerstoelen promoten de studie van de hedendaagse islam vanuit een interdisciplinair perspectief, rekening houdend met de talrijke vormen van het vandaag de dag moslim-zijn.

Brigitte Marèchal, directrice van CISMOC benadrukt :"Etno-nationale afkomst en religieuze gevoeligheden zijn een integraal onderdeel van het moslim-zijn en de islam is, naargelang de verschillende contexten, in volle verandering. Het is daarom erg belangrijk om met deze diversiteit en veranderingen rekening te houden." De Leerstoelen hebben ook als doel om op een dynamische manier informatie te verspreiden.

Een innovatieve academische benadering
Historisch gezien werd de islam in universiteiten bestudeerd door middel van de studie islamologie - geschiedenis en filologie -. Het door middel van deze Leerstoelen bevorderen van de studie van de hedendaagse islam vanuit sociologische, antropologische en politiekwetenschappelijke invalshoeken, is dan ook een nieuwe uitdaging die overeenkomt met de realiteit van vandaag.
CISMOC/UCL (Fondation Louvain)
Directrice du CISMOC :
Professeur Brigitte Marechal

E brigitte.marechal@uclouvain.be
T +32 10 47 42 67
A Place Montesquieu, 1 bte L2.08.01, 1348
Louvain-la-Neuve
W www.uclouvain.be/cismoc

MENARG/Universiteit Gent
Directeur : Professor Sami Zemni

E sami.zemni@ugent.be
T +32 (0)9 264 69 54
A Universiteitstraat 8, 9000 Gent
W www.menarg.ugent.be
"De steun van het Fonds Baillet Latour laat ons toe om onze academische teams, die onderbemand waren en letterlijk overstelpt waren door de actualiteit, te versterken. Zonder deze steun zouden we niet over voldoende middelen beschikken om enerzijds de maatschappelijke realiteit te bestuderen en anderzijds middelen vrij te maken om de maatschappij te helpen om beter te kunnen reageren op deze veranderingen."

Begrip, een sleutel voor de toekomst
Onderzoek naar de verschillende soorten moslims en hun voorkeuren in zowel Europa als de Arabische wereld, rekening houdend met de bestaande tendensen om dit in goede banen te leiden, zal helpen om beter inzicht te krijgen in de huidige maatschappelijke veranderingen. Brigitte Maréchal: "Beter begrip van de ontwikkelingen helpt om het lot weer in eigen handen te nemen, in een context waarin de maatschappelijke realiteit steeds sneller verandert en waar de internationale geopolitiek zeer concrete gevolgen heeft voor de samenleving."


> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin