Een Olympische Leerstoel om de
sportieve ethiek
te bevorderen
Overzicht
Contact en archieven
Binnen de Leerstoel voor sportieve ethiek wordt onderzoek gevoerd naar Olympische waarden en ethiek in de sport. Dat gebeurt concreet via een door het Fonds gefinancierde doctoraatsonderzoeker die niet alleen onderzoek verricht, maar die dat ook maximaal probeert uit te dragen naar het werkveld, hier dus de Vlaamse sportwereld zoals federaties en clubs. De aandacht voor ethiek is nodig, gezien de vele schandalen met betrekking tot fair play, match fixing of zelfs geweld in de sport. Die brengen de positieve waarden van sport in gevaar. Deze problematiek wordt benaderd vanuit de invalshoek van het sportmanagement, omdat de sportsector nood heeft aan een professionele manier om met de ethische problemen en dilemma’s om te gaan. Om zijn expertise te verspreiden, organiseert de Leerstoel lessen, opleidingen voor sportmanagers, publicaties en lezingen aan de Universiteit Gent. Verder worden de Olympische waarden elk jaar extra in de schijnwerpers gezet door een Olympische week, waarbij een buitenlandse topexpert wordt uitgenodigd om lezingen te verzorgen.
Annick Willem
UGent

T 0032 9 264 63 33
E Annick.Willem@UGent.be
W www.olympischeleerstoel.ugent.be
Wetenschappelijke steun
De Leerstoel zet het onderzoek naar ethiek in de sport voort. De sportwereld is klaar om meer aandacht te besteden aan deze problematiek, maar heeft (wetenschappelijke) ondersteuning nodig om uit te maken hoe dit best aangepakt wordt. Daarnaast wil de Leerstoel bij de federaties meer aandacht vragen voor de Olympische waarden en de sociale waardecreatie van sport, door de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in het management van sportfederaties. Hiervoor steunt ze op de opgebouwde expertise van de twee Leerstoelen aan beide zijden van de taalgrens.

> meer lezen
SportHet BOICTeam to RioParalympische AtletenSpecial OlympicsSportimoniumLeerstoel academische interesseLeerstoel sportieve ethiekBelgian Athlete Career ProgrammeGraaf Henry de Baillet LatourGraaf Jacques Rogge