Een Olympische Leerstoel om de
academische interesse voor de sportwereld te stimuleren
Overzicht
Contact en archieven
De Olympische Leerstoel Henry de Baillet Latour-Jacques Rogge werd gecreëerd in 2008. De Leerstoel is ingeplant aan beide zijden van de taalgrens (aan de UGent en de UCL) en wil nieuwe horizonten openen op het vlak van management, ethiek en waarden in de sport.

De drie fundamentele opdrachten van deze Leerstoel zijn onderwijs, onderzoek en dienstverlening aan de gemeenschap. Op het vlak van onderwijs focust de Leerstoel aan de Université Catholique de Louvain op de managementdimensie, terwijl in Gent meer aandacht wordt geschonken aan het ethische aspect. Zowel in Gent als in Louvain-la-Neuve financiert het Fonds ook een doctorandus om het onderzoek ter zake te stimuleren. De dimensie maatschappelijke dienstverlening vertaalt zich in twee pijlers: enerzijds consultancy-opdrachten voor publieke instellingen of sportieve organisaties, anderzijds kennisverspreiding via de organisatie van conferenties en de uitnodiging van een buitenlandse gastprofessor, afwisselend in Gent en Louvain-la-Neuve.

> meer lezen
Thierry Zintz
KU Leuven

T 0032 10 47 22 99
F 0032 10 47 31 06
E thierry.zintz@uclouvain.be
W sites-test.uclouvain.be/chaire-olympique/
SportHet BOICTeam to RioParalympische AtletenSpecial OlympicsSportimoniumLeerstoel academische interesseLeerstoel sportieve ethiekBelgian Athlete Career ProgrammeGraaf Henry de Baillet LatourGraaf Jacques Rogge