Een middel tot sociale integratie en persoonlijke ontplooiing voor mensen met een verstandelijke handicap
Overzicht
Contact en archieven
Special Olympics (actief in 180 landen) maakt integraal deel uit van de grote Olympische familie. De missie bestaat erin om mensen met een verstandelijke beperking, zonder leeftijdsgrens, de kans te bieden zich te ontplooien via aangepaste sportprogramma’s. ‘Sport voor allen’ is daarbij de dominante filosofie. Het sportieve programma is een manier om de sociale integratie en persoonlijke ontplooiing te stimuleren.

Deelname primeert
De Special Olympics Beweging hecht vooral belang aan deelnemen en de regelmaat van de trainingen. De onderliggende filosofie is dat iedereen een winnaar is, want deelnemen is een uitdaging op zich en vraagt enorme inspanningen.

Beweging ontstaan in de Verenigde Staten
De eerste Special Olympics op het einde van de jaren 1960 hebben we te danken aan Eunice Kennedy-Shriver, de zus van president John Kennedy. Zij was hevig aangedaan door het feit dat mensen met een verstandelijke beperking (zoals haar zus) vaak worden gestigmatiseerd en besloot daarom zelf een vakantiekamp te organiseren. In 1968 opende ze officieel de eerste Special Olympics in Chicago met als doelstelling de sociale erkenning van mensen met een verstandelijke beperking.
Special Olympics Belgium

T 0032 2 779 93 13
F 0032 2 779 98 73
E info@specialolympics.be
W www.special-olympics.be
Special Olympics Belgium
Special Olympics Belgium organiseert jaarlijks de traditionele Nationale Spelen in België. De atleten kunnen ook deelnemen aan de Europese Spelen (waarvan de 2014 editie werd georganiseerd in Antwerpen) en de Wereldspelen.
De steun die het Fonds sinds 2007 verleent, draagt bij aan de organisatie en omkadering van de verschillende activiteiten van Special Olympics Belgium. Deze steun sluit perfect aan bij de humane en solidaire waarden die het Fonds wil promoten.


> meer lezen
SportHet BOICTeam to RioParalympische AtletenSpecial OlympicsSportimoniumLeerstoel academische interesseLeerstoel sportieve ethiekBelgian Athlete Career ProgrammeGraaf Henry de Baillet LatourGraaf Jacques Rogge