Prijs voor het Leefmilieu
Overzicht
Contact en archieven
De bezorgdheid om het leefmilieu en de zorg voor duurzame ontwikkeling in ons land, zijn voor het Fonds Baillet Latour de drijfveren om jaarlijks een private eigenaar of beheerder te belonen voor het duurzaam inrichten of ecologisch beheren van een Belgisch landgoed.
Het duurzaam inrichten en beheren van hun terreinen (goed voor een belangrijke oppervlakte van het niet-stedelijke gebied) vormt een essentiële schakel in de mondiale beweging voor het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit en de verbetering van de levenskwaliteit.
Sinds 2006 werkt het Fonds samen met de Belgische Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu van het Leefmilieu voor de toekenning van de Prijs voor het Leefmilieu aan een ecologisch proefproject in Wallonië, Vlaanderen of Brussel. Deze jaarlijkse prijs ten bedrage van 25.000 euro wordt door een jury van onafhankelijke experten toegekend. Het zijn de twee regionale takken van de stichting die de prijs afwisselend uitreiken.
Patrick Miel
Fondation Wallonne pour la Conservation des Habitats

T 0032 69 85 68 64
F 0032 69 85 68 65
E patrick.miel@conservation-des-habitats.be
W www.conservation-des-habitats.be

Thierry de L'Escaille
Robert de Graeff
Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu Vlaanderen (SBNL)

T 0032 2 400 77 05
F 0032 2 234 30 09
E ruraldev2@elo.org
W www.sbnl-vlaanderen.be
Het Fonds Baillet Latour reikt ook jaarlijks een erediploma uit aan individuen die persoonlijk actief zijn in natuurreservaten of werkzaam zijn bij verenigingen voor natuurbeheer. Zo betuigt het Fonds op twee manieren steun aan initiatieven op het vlak van milieubeheer en natuurbescherming in België. Het hoopt zo ieder van ons aan te sporen om op eigen manier een steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling.

> meer lezen
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting