Scènes uit het Passieverhaal
Wandtapijt - Doornik
Overzicht
Contact en archieven
Vanaf de 15e eeuw is de wandtapijtkunst een van de bloeiendste kunstambachten van de Zuidelijke Nederlanden. Doornik en later Brussel zijn de belangrijkste centra en leveren hun mooiste werkstukken aan Europese hoven, pausen en bisschoppen. Wandtapijten waren in deze tijd een echte industrie die werk verschafte aan duizenden spinners, ververs en wevers. De uitzonderlijke kwaliteit en finesse van deze kunstwerken oogst ook vandaag nog grote bewondering, maar vele tapijten bleven niet immuun voor de tand des tijds. Uit bezorgdheid over de bewaring van dit erfgoed dat bijdroeg aan de uitstraling van onze regio verleende het Fonds InBev- Baillet Latour graag zijn steun aan de restauratie van enkele buitengewone tapijten, uitgevoerd door het Gentse atelier Vera Vermeersch-Werner Gilson en het Doornikse Centre de la Tapisserie et des Arts du tissu.

Het eerste tapijt vinden we terug in de buitengewone collectie van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (een collectie die mooi de geschiedenis van het wandtapijt doorheen de eeuwen illustreert): het wandtapijt met Scènes uit het Passieverhaal. Dit werkstuk dat representatief is voor het gouden tijdperk van Doornik (de 15e eeuw), vertoont opnieuw zijn vroegere kleurenrijkdom, met rijke, geanimeerde afbeeldingen en personages, kenmerkend voor het toenmalige raffinement. Samen met een wandtapijt dat bewaard wordt in de collecties van het Vaticaan te Rome, beeldt het tapijt het Passieverhaal uit.
Op het Brusselse exemplaar assisteert een majestueuze stoet personages bij het dragen van het kruis, de kruisiging en heropstanding van Christus. Hoewel er geen scheidingslijn is tussen de diverse episodes, is het vooral het centrale deel dat de aandacht trekt: Christus aan het kruis, tussen de twee dieven. De vier zijden van dit tafereel zijn afgezoomd met struiken, heuvels en bloemboeketten en zijn zo een voorafschaduwing van de borduurversiering die de latere wandtapijten zal kenmerken.
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting