Christian Sgrooten
Atlas Bruxellensis
Overzicht
Contact en archieven
Binnen het geheel van het gedrukte patrimonium van België, dat bewaard en geconserveerd wordt in de Koninklijke Bibliotheek van België, is de cartografische collectie van onschatbare waarde. Dankzij het Fonds InBev-Baillet Latour kon de afdeling voor de restauratie van een deel van haar kaartencollectie een beroep doen op de Gentenaar Rudolf Roels. De verzameling is niet van de minste: de Atlas van Brussel, van de hand van Christian Sgrooten (1532-1608). Die wordt tegenwoordig beschouwd als één der belangrijkste 16e-eeuwse cartografen uit onze contreien. Mercator had een hoge dunk van hem en in 1557 kwam hij als geograaf in dienst van de koning van Spanje.
Het leeuwenaandeel van zijn cartografische productie bestaat uit regionale kaarten en plattegronden. Voor Koning Filips II echter bracht hij ook het geheel van de provinciën in beeld, de regio’s en steden die dan aan de Spaanse kroon toebehoorden. Die kaarten, gemaakt op vraag van de Hertog van Alva, de legeraanvoerder van Filips II, zijn verzameld in twee atlassen. De Atlas van Brussel, voltooid in 1573, geeft het grondgebied der Spaanse Nederlanden weer. De Atlas van Madrid uit 1592, die bewaard wordt in de Nationale Bibliotheek van Spanje, geeft andere delen van de wereld weer.
Om een werk van zo’n omvang te realiseren, verwees hij naar verschillende cartografische bronnen, waaronder de opvallend exacte plattegronden en kaarten en steunde hij op niet-cartografische bronnen zoals reisverslagen, routebeschrijvingen en literaire teksten. Zijn veelvuldige reizen, waarbij hij metingen uitvoert en terreingegevens noteert, laten hem toe om de reeds verzamelde gegevens van anderen te corrigeren en te preciseren. Hij zal echter meer dan twintig jaar nodig hebben om de graad van precisie te bereiken die zijn twee atlassen vertonen.

De Atlas van Brussel werd voltooid in 1573 en vervolgens opgestuurd naar Madrid. Al snel raakt men het spoor bijster, en het is pas in 1859 dat de Atlas in de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België terecht komt en de naam Atlas Bruxellensis krijgt. Alle kaarten werden in 2007-2008 gerestaureerd en kregen zo hun oorspronkelijke frisheid terug.
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting