Het retabel van het Lijdensverhaal
en het leven van Sint-Denijs
Overzicht
Contact en archieven
De collegiale Sint-Denijskerk in het centrum van Luik werd gesticht onder de regering van prins-bisschop Notger. Ze herbergt een fraai retabel uit het begin van de 16e eeuw. Vanaf de 14e eeuw genoten onze werkplaatsen voor retabelkunst een aanzienlijke reputatie die de landsgrenzen oversteeg. Op magnifieke wijze versierden ze de hoofdaltaren van kerken en kapellen, zoals ook met dit retabel. Op verschillende registers illustreerden ze een thema uit de christelijke iconografie. Hier wordt het lijdensverhaal van Christus, verdeeld over de zes compartimenten van de tombe, begeleid door het leven van Sint-Denijs, afgebeeld in één van de twee smalle horizontale predella’s. De losse luiken, die over het algemeen een iconografisch verhaal vervolledigden, later werden verwijderd, maar in de 19e eeuw werd onderaan een predella toegevoegd.
De vervaardiging van een altaarstuk was destijds een onderneming waarbij om beurten beroep gedaan werd op een schrijnwerker, schilder, beeldhouwer, illustrator, kleurenspecialist of soms ook nog een vergulder. Vaak werden de modellen geherinterpreteerd en dus herhaald. De toeschrijving van deze werken aan bepaalde kunstenaars of ateliers ligt daarom vaak gevoelig, zoals bij dit Retabel van het Lijdensverhaal en het leven van Sint-Denijs. De oorsprong ervan blijft dus onzeker. Waar de tombe en predella homogeen zijn uitgevoerd, staan de sculpturen voor het bovenste gedeelte nog dicht bij de laatgotische canon. De sculpturen van de onderste predella daarentegen vertonen de invloed van de renaissance. Een wetenschappelijk team buigt zich nog steeds over de vraag of het altaarstuk afkomstig is uit één of twee ateliers.
Een restauratie, ondersteund door het Fonds, werd uitgevoerd door het KIK.
Deze restauratie heeft niet alleen de gebeeldhouwde vormen beter leesbaar gemaakt, maar er ook voor gezorgd dat de bijzonderheden van dit œuvre weer zichtbaar worden: een gedeeltelijk polychrome afwerking die het hout zichtbaar laat over het merendeel van het gebeeldhouwde oppervlak, behalve enkele vergulde verhogingen van bepaalde details en de afbeelding van de lichamen.
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting