Frans Pourbus de Oudere
De Passie van Christus en het leven van Sint-Martinus
Overzicht
Contact en archieven
Ondanks zijn vroege overlijden heeft Frans Pourbus de Oudere (1545-1581) een aanzienlijk œuvre nagelaten, met vooral portretten en religieuze composities. Daarbij ook deze 17 panelen, bewaard in het Bisschoppelijk Seminarie van Doornik. Ze illustreren mooi de klassieke, regelmatige en vloeiende stijl van de schilder. Het is op vraag van abt Jean du Quesne dat deze grote Brugse schilder in 1574 dit ensemble verzorgde, bestemd voor de Kerk van de Sint-Martinusabdij in Doornik. Op een bepaald moment maakte het paneel De Kruisiging deel uit van het hoofdaltaar, terwijl de acht andere langs beide zijden beschilderde panelen het koorgedeelte decoreerden. Op de voorkant van de panelen waren scènes uit het Lijdensverhaal te zien. De achterkant toonde grisailles die het leven van Sint-Martinus uitbeelden. In 1797 ontsnapte de abdij niet aan de grootschalige secularisatiecampagne van de goederen van de clerus. De panelen verdwenen uit de kerk en werden doormidden gezaagd. In het begin van de 19e eeuw deden ze, als 17 panelen dit maal, hun intrede in het Bisschoppelijk Seminarie van Doornik.
Het belang, het aantal en de uitstekende kwaliteit maken van dit ensemble een unieke en buitengewone collectie in België. In 2011 werd door het KIK gestart met een grondige restauratie, waar het Fonds InBev-Baillet Latour graag zijn steun aan verleende. Tot hiertoe werden de panelen behandeld en de verflagen gereinigd. Momenteel is men bezig met de retouches. Specialisten voerden ook grondig onderzoek uit op dit werk van deze kunstenaar, die deel uitmaakte van een familie die de 16e-eeuwse schilderkunst in de Lage Landen wist te markeren. Eens de gerestaureerde werken van Pourbus opnieuw in het Seminarie van Doornik te zien zullen zijn, moeten bezoekers ook zeker de kans te baat nemen om deze bij het grote publiek nogal onbekende plek voor gebed en studie te ontdekken. De gebouwen uit het einde van de zestiende eeuw herbergen onvermoede collecties van kunstwerken, objecten en manuscripten.
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting