Lambert Lombard
De Deugdzame Vrouwen
Overzicht
Contact en archieven
De cyclus De Deugdzame Vrouwen illustreert op virtuoze wijze de vernieuwende visie van de Luikse schilder Lambert Lombard (1505/06-1566). Hij richtte een van de eerste kunstacademies in Noord-Europa op en droeg zo bij aan het ontluiken van een vernieuwende kunst, bevrijd van het juk van het verleden. Deze reeks van 8 monumentale 16e-eeuwe schilderijen valt evenzeer op door de stijl en techniek als door het gekozen thema. Elk schilderij beeldt een emblematische vrouw uit het Oude Testament of de Romeinse geschiedenis uit. We vinden er de typische mix terug van religieuze en antieke inspiratie, van geloof en eruditie. Een mix die bijdroeg aan de reputatie van deze alom erkende meester – tegelijk schilder, architect en humanist.
De schilderijen waren bestemd voor een van de meest prestigieuze vrouwelijke kloostergemeenschappen van de Lage Landen, de cisterciënzerabdij van Herkenrode, maar de collectie raakte verspreid tijdens de Franse Revolutie. Het is pas in de jaren 1970/’80 dat historici van het KIK erin slaagden om een eerste deel van de doeken te identificeren en toe te schrijven aan Lambert Lombard en zijn atelier: de schilderijen in de Sint-Amanduskerk in het Limburgse Stokrooie. Nadien werden ook de vier andere schilderijen van deze reeks geïdentificeerd in de collecties van de Stad Luik.
Voor de eerste maal samen
Het Fonds InBev-Baillet Latour was in 2003 meteen enthousiast om zijn steun te verlenen aan de omvangrijke studie en restauratie van de werken, een gelegenheid waarbij voor het eerst in twee eeuwen de volledige cyclus van De deugdzame vrouwen opnieuw werd samengebracht. De prioriteiten waren het herstellen van de coherentie van dit ensemble (de toestand van de schilderijen varieerde) en het verwerven van kennis over de procedés en technieken van de schilder en zijn atelier. De restauratie onthulde meerdere bijzonderheden, zoals de buitengewone originele schildertechniek. Die getuigt van de overgangsperiode tussen de techniek van de tüchlein (een temperaschildering, rechtstreeks aangebracht op het doek en niet gevernist) en de olieverftechniek (een verflaag op een achtergrond, nadien gevernist).
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting