Hubert en Jan van Eyck
De aanbidding van het Lam Gods
Overzicht
Contact en archieven
In 1432 voltooide schilder Jan van Eyck het veelluik het Lam Gods, een werk dat was aangevat door zijn oudere broer Hubert. De polyptiek kwam er in opdracht van Joos Vijd, de eerste schepen van de stad Gent. Dit meesterwerk van de Vlaamse Primitieven, bewonderd door de grootste kunstenaars en begeerd door machthebbers als Napoleon en Hitler, wordt momenteel gerestaureerd. Een grootschalige operatie die haar gelijke niet kent in België.
Het project wordt geleid door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) en verzamelt Belgische en buitenlandse experts om mee te werken aan de diverse stadia van onderzoek, conservatie en restauratie. Het Fonds InBev-Baillet Latour is een van de mecenassen. De doelen van de restauratie zijn divers. Ten eerste wil men de originele verflaag reinigen, die vaak versluierd is door de intussen sterk vergeelde vernislagen. Het is ook de bedoeling om oude, gedegradeerde retouches te vervangen en de hechting van de originele verflaag te controleren en te verbeteren. De restauratie is ook een ideaal moment om de wetenschappelijke kennis te verdiepen en een maximum aan informatie te vergaren over de gebruikte technieken en materialen. De interpretatie van die resultaten zal de kennis over de diverse toegepaste technieken en de historische context van dit buitengewone werk aanzienlijk vergroten. Men zal ook een beter inzicht krijgen in de eigenschappen van de gebruikte materialen en de factoren die hebben bijgedragen tot de aantasting van het werk.
Parallel aan deze analyses is dit grootschalige project ook de gelegenheid om op een grondiger manier (en dankzij de vooruitgang van de analysemethodes) de staaltjes en dwarsdoorsneden te onderzoeken die in de jaren 1950 verzameld werden door het team van professor Coremans, de stichter van het KIK. Er zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan de bestudering en conservatie van de veelkleurige kaders van de polyptiek: in de Vlaamse schilderkunst maakten die een integraal deel uit van het kunstwerk. Terwijl onderzoekers inmiddels elke vierkante centimeter van het veelluik onder de loep hebben genomen, kunnen geïnteresseerden dat nu ook zelf doen op http://closertovaneyck.kikirpa.be dankzij de hoge resolutie-foto’s, radiografieën en infrarode beelden. Tijdens de hele duur van de restauratie blijft Het Lam Gods trouwens te bezichtigen in de Sint-Baafskathedraal. Alleen de panelen die onder handen worden genomen, verhuizen tijdelijk naar het Museum voor Schone Kunsten te Gent.

CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting