Het Orpheus Instituut: nieuw
artistiek onderzoek over historische muziek
Overzicht
Contact en archieven
Dit in Gent gevestigde onderzoekscentrum focust op onderzoek omtrent het muzikale creatieproces.
Het is wereldwijd gereputeerd voor de kwaliteit en rijkdom van zijn werk. Het Fonds InBev-Baillet Latour verleent zijn steun voor de ontwikkeling van een historisch luik.

Het Orpheus Instituut doet voor zijn onderzoek, dat voldoet aan de strengste eisen, een beroep op ervaren muzikanten, de kunstenaars zelf dus. De creatie van het ‘Orpheus Research Centre in Music’ (ORCiM) binnen het instituut zelf, met zijn internationaal team van onderzoekers-muzikanten, was in die zin een wereldpremière. Verschillende muzikanten werken er samen met andere gespecialiseerde onderzoekseenheden en buigen zich over diverse thema’s. Daarnaast biedt het Orpheus Instituut ook een internationale doctoraatsopleiding voor uitvoerders en componisten aan, de docArtes, in samenwerking met verschillende Europese conservatoria. Samenwerking en kennisuitwisseling tussen een 15-tal onderzoekers en een 40-tal doctorandi van een 10-tal verschillende nationaliteiten zorgen voor een inspirerende onderzoeksomgeving en een bijzondere dynamiek in het instituut. Het instituut onderscheidt zich door de uitstekende kwaliteit van de onderzoeken en analyses, waarvan de conclusies ook gepubliceerd en gedeeld worden.
Orpheus Instituut

T 0032 9 330 40 81
F 0032 9 330 40 82
E info@orpheusinstituut.be
W www.orpheusinstituut.be
Onderzoek naar historische praktijken
Het Fonds InBev-Baillet Latour wilde maar al te graag zijn steun verlenen aan dit mooie initiatief. De steun die een aanvang nam in 2014 vertaalt zich in de uitbouw van een kenniscentrum over historische muziek praktijken (vooral m.b.t. klavierinstrumenten). Het onderzoek spitst zich toe op drie pijlers: artistiek, musicologisch en creatief (instrumentenbouw). Een meerwaarde voor België dus, dat zijn expertise in dit domein nog versterkt zal zien, en zal bijdragen aan de ontsluiering van de geheimen van het oeuvre van Beethoven en zijn collega’s.

> meer lezen
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting