Het KMSKA, het grootste museum
van de Vlaamse Gemeenschap
Overzicht
Contact en archieven
Dankzij de steun van het Fonds kon het KMSKA onder andere ‘De Zeven Sacramenten’ van Rogier van der Weyden in al zijn glorie herstellen. Het project ging in 2006 van start, dankzij de steun van het Fonds. De restauratie gebeurde op een tot dan toe ongeziene manier. Voor en tijdens de behandeling onderging het schilderij een grondig onderzoek, met het blote oog, met de stereomicroscoop, en met behulp van radiografieën en infrarood-en ultravioletstralen. De restaurator heeft alle stadia van de behandeling in detail gedocumenteerd, beschreven en gefotografeerd. Daarna werden alle niet-originele lagen voor zover mogelijk verwijderd, zodat de artistieke kwaliteit van het meesterwerk opnieuw tot zijn recht kon komen. Daarnaast kreeg de triptiek een nieuwe lijst die een beeld geeft van hoe het origineel er vermoedelijk uitzag. Alle subtiele details die bij de historische retouches verloren waren gegaan, kwamen opnieuw tot hun recht.
Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

T 0032 3 224 95 50 
F 0032 3 248 08 10 
E info@kmska.be
W www.kmska.be
Excelleren
Momenteel werkt het restauratieatelier van het KMSKA onder andere aan een schilderij van Rubens (‘De Madonna en de papegaai’). Het is dankzij de steun van het Fonds dat dit soort projecten kan worden ondernomen. Het museum zorgt zelf voor de continuïteit van de werking, met de middelen die ze daarvoor van overheidswege krijgt. Maar het is dankzij de steun van het Fonds dat het museum de middelmaat kan overstijgen en werken opnieuw kan laten stralen.

> meer lezen
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting