Cinematek: Koninklijk Belgisch Filmarchief,
geheugen van de Belgische film
Overzicht
Contact en archieven
Het Koninklijk Belgisch Filmarchief is een van de belangrijkste filmarchieven van Europa. De collectie telt in totaal 72.000 titels, waaronder bijna alle films die ooit in België werden gemaakt en waarvan nog een exemplaar bestaat (ongeveer 17.000 titels).

Ontsluiting van filmpareltjes

Om bijzondere filmpareltjes, die representatief zijn voor de zevende kunst, de tand des tijds te laten doorstaan, besloot het Fonds zijn steun te verlenen aan het project ‘Digitizing Belgian cinema - 100 jaar, 100 films’. Dit project beoogt de digitalisering en restauratie van een honderdtal Belgische films (documentaires, kort- en langspeelfilms, nieuwsuitzendingen ...) die geselecteerd werden op basis van hun esthetische, historische en culturele waarde. Het doel: het publiek de kans geven om deze juweeltjes opnieuw te ontdekken, en ze ontsluiten voor historisch onderzoek.

Laten schitteren als weleer
In 2013, het eerste jaar van dit drie jaar durende project, werd eerst een preselectie van ongeveer 200 films gemaakt. Afhankelijk van hun toestand en historische belang, konden sommige films ook rekenen op een grondige restauratie. Zo werden er in afspraak met het Filmfestival van Venetië twee films van Chantal Akerman (‘Le 15/8’ en ‘Hotel Monterey’) gerestaureerd en voorgesteld tijdens het festival. De gerestaureerde en gedigitaliseerde versie van ‘Symphonie paysanne’ van Henri Storck werd ontsloten voor het publiek in de vorm van een ‘dvd en Blu ray-box’, als eerbetoon aan de ‘vader van de Belgische film’.
Koninklijk Belgisch Filmarchief

T 0032 2 551 19 00 
info@cinematek.be
W www.cinematek.be

Dit project ‘Digitizing Belgian Cinema – 100 jaar, 100 films’ is voor het Fonds een belangrijke eerste stap in een van de grote uitdagingen van deze eeuw: de conservatie en ontsluiting van het filmpatrimonium, het geheugen van de 20e eeuw.


> meer lezen
CultuurCinematekPrometheaKoninging ElizabethwedstrijdMuziekkapel Koningin ElisabethRestauratie orgel BOZARDe Contius StichtingGattoHet KMSKAHet Orpheus InstituutMuseum LHet Lam GodsDe Deugdzame VrouwenDe Passie van ChristusHet retabel van het LijdensverhaalAtlas BruxellensisTriptiek van de Zeven SacramentenScènes uit het PassieverhaalMenselijke driftenPrijs voor het LeefmilieuInternationale Poolstichting