De Leerstoel Baillet Latour, voor een beter begrip van
social investment en filantropie
Overzicht
Contact en archieven
Beter inzicht in de werking van stichtingen
De cursus ‘Social Investment’ maakt deel uit van het programma ‘Master in de Managementwetenschappen’ van de HEC-ULG. De behandelde thema’s zijn divers: de filantropische actoren, management van stichtingen en de rol van ‘social investment’ in onze economieën. Het onderzoeksprogramma zal zich prioritair richten op de Belgische stichtingen en de analyse van hun werkwijze. Het zal hen ook instrumenten en strategieën aanbieden om hun analyse- en managementcapaciteiten te versterken.
Het Fonds InBev-Baillet Latour gaf de Leerstoel ook de gelegenheid om te participeren aan een mondiaal project dat 210 onderzoekers uit 50 landen verenigt. Het project vergelijkt de diverse modellen van sociale ondernemingen in de wereld en wil die analyses delen. Want de situatie varieert naargelang het land en het actiedomein.

> meer lezen
De managementschool HEC-ULG verricht pionierswerk in het onderzoek naar alle vormen van sociale economie, de sector van de economie die niet in de eerste plaats gericht is op het maken van winst. De oprichting van de Leerstoel Baillet Latour laat toe de kennis te verdiepen omtrent alle vormen en facetten van ‘social investment’ en liefdadigheid.
De Leerstoel, die in oktober 2013 werd ingehuldigd, biedt sinds februari 2014 de cursus ‘Filantropie: theorie en praktijk’ aan, een cursus met interfacultaire ambitie. In de nabije toekomst zullen talrijke faculteiten een gelijkaardige cursus of bepaalde modules ervan kunnen aanbieden, gezien de grote verscheidenheid van de filantropische actiedomeinen (medisch onderzoek, cultureel erfgoedbeheer, humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, initiatieven ter ondersteuning van minderbedeelden, bescherming van de biodiversiteit, enz.).
Virginie Xhauflair
HEC-ULG Managementschool

T 0032 4 366 3116
E v.xhauflair@ulg.ac.be
W www.chaire-philanthropie.be
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin