Het Equinox project
Eensgezind door muziek
Overzicht
Contact en archieven
Het Equinox-project, dat sinds 2013 50.000 euro steun ontvangt van het Fonds, draait rond de oprichting en verdere uitbouw van kinderkoren. Het streefdoel is heel eenvoudig: niet vanzelfsprekende publieksgroepen laten delen in de artistieke excellentie van de Muziekkapel Koningin Elisabeth (zowel van de leermeesters als de jonge talenten). Die groepen zijn divers: kinderen uit – vaak multiculturele – achterstandswijken in België en kinderen uit geïsoleerde, arme, vaak door conflicten geteisterde regio’s in het buitenland.
De leidraad en achterliggende idee is om de ontmoeting tussen culturen en het wederzijdse respect te bevorderen door het nastreven van een gemeenschappelijk doel.
Het is een werk van lange adem dat de praktische beoefening van muziek wil laten wortel schieten in milieus waar de omstandigheden a priori niet altijd ideaal zijn.
De bedoeling is om kinderen aan te sporen dagelijkse koorrepetities of workshops bij te wonen. Zo leren ze gewoontes aan, die beetje bij beetje leiden tot het smeden van een echte muzikale identiteit. Zo’n proces bevordert ook de solidariteit tussen de kinderen, de aandacht voor de ander, vriendschap en een gezonde competitiedrang. En het vergroot natuurlijk het zelfrespect.
Deze koren en workshops verwelkomen kinderen van allerlei origine en bij sommige activiteiten zijn ook de ouders uitgenodigd. Het is een aanpak die bij uitstek geschikt is voor is Brussel, waar de multiculturele smeltkroes een dagelijkse realiteit is.
Maria João Pires
Equinox Kinderkoren

T 0032 495 790 542  
E equinox@musicchapel.org
W www.choralesequinox.be
Het zangrepertoire omvat een grote variatie aan talen en culturen, zowel traditionele liederen uit diverse landen als klassieke stukken die geïnspireerd zijn op populaire muziek.
In 2014 bestonden er wereldwijd al vier Equinox-koren: Brussel-Noord, Brussel Marollen/Sint-Gillis, La Petite Maison (Chastres) en Bujumbura (Burundi). In 2015 zal ook in Parijs een Equinox-koor van start gaan.


> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin