BOZAR AGORA engages Youth
Overzicht
Contact en archieven
Sinds de lente van 2014 ondersteunt het Fonds Baillet Latour een origineel sociaal-educatief project van het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) dat zich richt op jongeren van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit project is om bij de jonge generatie de reflectie te bevorderen over de complexiteit van het samen-leven en onze verantwoordelijkheid als burgers binnen de context van het Europese project. Aan de basis van het initiatief ligt de vaststelling dat er nood is aan een nieuw burgerlijk engagement ten opzichte van het algemeen goed, de politiek en het Europese project in meest ruime zin. Abstracte intellectuele concepten, manifesten en teksten moeten aangevuld worden met concrete activiteiten voor jongeren, want zij zijn de steunpilaren van onze Europese gemeenschap van morgen.
In samenwerking met duo’s van kunstenaars, experten en lokale en internationale beleidsmakers zullen er 6 maanden lang ateliers worden georganiseerd in 10 scholen. In Bozar zelf zullen voor de jongeren ook debatten worden georganiseerd met belangrijke Europese beleidsmakers. Er zijn ook 2 grote artistieke acties gepland: in 2015 op de Brusselse Grote Markt, in 2016 aan het Europees Parlement. Het project gaat gepaard met media-partnerships en de medewerking van diverse instellingen en verenigingen.

> meer lezen
Bozar

T 0032 2 507 82 00
E christine.vannuffel@bozar.be
W www.bozar.be
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin