Voices4Europe, de nieuwe uitdaging
van de Stichting Yehudi Menuhin
Overzicht
Contact en archieven
Toen de Stichting in 1992 gecreëerd werd, waren er diverse doelstellingen: de coördinatie van de activiteiten van Yehudi in diverse landen, de beïnvloeding van Europese beslissingen op het vlak van cultuur en onderwijs, het toegankelijk maken van kunst voor minderbedeelde jongeren via artistieke ateliers in lagere scholen. Er werd een netwerk gecreëerd van nationale verenigingen in 12 Europese landen, waaronder Israël. De Stichting lanceerde o.a. het MUS-E programma dat 1000 kunstenaars uit allerlei disciplines (zang, dans, muziek, visuele kunsten) en culturen verzamelt. Zij werken in meer dan 450 lagere scholen en bereiken met hun kunst meer dan 50.000 kinderen per jaar. Jaarlijks organiseert de Stichting een reeks multiculturele concerten, een soort culturele reizen op scène, zoals ‘From the sitar to the guitar’ dat de reis verbeeldde van de Indiase nomaden naar Andalusië. Er werd beroep gedaan op talrijke muzikanten van over de hele wereld en die zijn gaandeweg uitgegroeid tot ambassadeurs van de Stichting Yehudi Menuhin.
Deze wilde vervolgens de ervaring van de laatste 20 jaar valoriseren en een Voices4Europe-platform creëren. Dat kan opkomende kunstenaars uit alle Europese culturen met elkaar in contact brengen, hen een mobiliteit garanderen en innoverende artistieke concepten verspreiden.
Marianne Poncelet
International Yehudi Menuhin Foundation

T 0032 2 673 35 04
F 0032 2 672 52 99
E marianne.poncelet@menuhin-foundation.com
W www.menuhin-foundation.com
Dit platform biedt een ensemble van kunstenaars met zeer diverse culturele en socio-economische achtergronden de kans om een groter publiek te bereiken. Maar het wil ook een gemeenschappelijk identiteitsgevoel versterken, nota bene bevrucht door de grote variatie aan creatieve praktijken, stijlen en verbeeldingskrachten van gisteren en vandaag.
Het is de bedoeling om in elk land een MUS-E-project op te zetten dat op eigen vleugels kan vliegen.


> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin