Ateliers Malou,
kunst als vehikel om samen te leven
Aperçu
Contact et archives
De Ateliers Malou zijn een centrum voor artistieke expressie en creativiteit. Kunst en cultuur toegankelijk maken is hun missie, en die filosofie zetten ze verder met de lancering van het project Ateliers Nannetti dat de steun krijgt van het Fonds Baillet Latour.
De ‘visuele kunst’-ateliers zijn uitgewerkt rond vier activiteitenpijlers.
De eerste pijler: een vijftigtal wekelijkse ateliers en stages, waarbij veel belang wordt gehecht aan een gezonde sociale mix. Dertig procent van de deelnemers zijn mensen die kampen met een handicap.
De tweede activiteit heet ‘Preparts’ en ‘Preparts’Film’. Dit is een voorbereidende jaargang op hogere studies plastische kunsten en film. Het doel is om de studenten (18-25 jaar) voor te bereiden op de ingangsexamens en om hun slaagkansen te verhogen.
Het derde luik: residenties voor onderzoek en experiment voor professionele grafische kunstenaars, zowel opkomende talenten als gevestigde waarden.
Het vierde en laatste luik tenslotte: het project Ateliers Nannetti. Dat wil de werk- en PR-omstandigheden verbeteren van kunstenaars met een handicap of psychische problemen.
Les Ateliers Malou

T 0032 2 770 92 50
F 0032 2 770 63 07
E info@ateliersmalou.be
W www.ateliersmalou.be
Kunst als vehikel van maatschappelijke vooruitgang
Doelstelling is om werkplaatsen te creëren waar zowel de professionele begeleiders als de deelnemers de gepaste omstandigheden kunnen creëren om de menselijke interactie en artistieke productie te stimuleren. De ateliers zijn een extra middel om nog meer in te zetten op de sociale mix. Het is een centrum van artistieke expressie en bij de benadering van kwaliteitsvolle kunst worden scheidingslijnen en stereotypen verwijderd. Er wordt nog veel te dikwijls een onderscheid in artistiek werk aangebracht in functie van de specifieke, persoonlijke situatie van de kunstenaar.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin