De Fondation pour l’enseignement,
Excellentie als uitgangspunt
Overzicht
Contact en archieven
De Fondation pour l’Enseignment wil, met de
steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour, de
samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven versterken. Met welk doel ? Streven naar excellent onderwijs. Hoe? Door middel van een innovatieve benadering, originele projecten waarbij de verschillende actoren worden ingezet, en concrete voorstellen die zijn gebaseerd op nauwkeurige analyses.

Uitwisseling van goede praktijken
Door middel van een permanente dialoog
tussen overheden, schooldirecties, opdrachtgevers, docenten en studenten, zorgt de stichting voor een uitwisseling van goede praktijken binnen de netwerken. Ook het genereren van een doeltreffendere aanpak en de valorisatie van studenten en hun integratie in het beroepsleven, met name door middel van beroepsopleidingen, zijn onderdeel van de prioriteiten.

Geen stereotypen meer
Een goed voorbeeld van deze «hand in hand»-aanpak is het recente project ‘Entr’apprendre’, uitgevoerd met de steun van de minister van Onderwijs Joëlle Milquet. Een zestigtal leraren, trainers van het CEFA (Centre d’Education et de Formation en Alternance) en atelierleiders hebben dit jaar stage gelopen in bedrijven om beter inzicht te verkrijgen in de dagelijkse realiteit en de verwachtingen op het gebied van opleiding, knowhow en ervaring.
Olivier Remels
Fondation pour l'enseignement

T 0032 477 20 26 65
E olivier.remels@fondation-enseignement.be
W www.fondation-enseignement.be
Samenwerken voor succes
De Fondation pour l’Enseignement, die in 2013 werd opgericht en erkend als instelling van openbaar nut, ondersteunt en beheert via communicatie en concrete acties, een nuttige en noodzakelijke brug tussen scholen en bedrijven in de Federatie Wallonië-Brussel. Het verbeteren van de kwaliteit, zowel van de vaardigheden als van de kwalificaties van de studenten, evenals het creëren van gelijke kansen ongeacht de sociaaleconomische en culturele achtergrond, maken integraal onderdeel uit van de doelen die zij nastreeft. Sinds 2015 kan deze stichting rekenen op de steun van het Fonds Inbev-Baillet Latour. Ze ontwikkelt proefprojecten die partners van scholen en bedrijven samenbrengen binnen concrete en meetbare programma’s, en dit in samenwerking met verschillende sectororganisaties.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin