Teach For Belgium,
voor gelijke kansen
Overzicht
Contact en archieven
Teach for Belgium wil komaf maken met de dwingende band tussen een zwakke socio-economische achtergrond en slechte schoolprestaties. Daarvoor werkt het samen met scholen voor Gelijke Onderwijskansen (GOK-scholen).
Étienne Denoël, Philippe Mauchard, Laurent Ledoux en Pierre Pirard sloegen de handen in elkaar en richten in 2013 Teach for Belgium op. De wereldwijde beweging Teach for All ontstond 22 jaar geleden in de Verenigde Staten en is sindsdien onophoudelijk gegroeid. België is het 32e land dat er aan meedoet. Vanaf de lancering werden 32 kandidaat-onderwijzers geselecteerd (uit 330 CV‘s) om de 2e projectfase op te starten. Die vangt aan met een observatiestage en een vormingstraject. Vervolgens beginnen de kandidaten dan met lesgeven en worden ze 2 jaren bijgestaan door een begeleider. In de laatste fase wordt dan in samenwerking met de scholen geprobeerd om hen een vaste aanstelling te bezorgen.
Teach For Belgium

T 0032 2 781 00 18
E info@teachforbelgium.be
W www.teachforbelgium.org
Een rechtvaardiger onderwijssysteem
De kandidaten werden geselecteerd op basis van een aantal criteria, waaronder het onderschrijven van de waarden van Teach For Belgium (een onderwijsstelsel gericht op het verminderen van de ongelijkheid en op het stimuleren van leerlingen zodat die het beste uit hun mogelijkheden halen) en de bereidheid van leerkrachten om zich te integreren in een pedagogisch team. Om de effecten van Teach For Belgium te meten werd een KPI (Key Performance Indicator) ingesteld. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een concept van Philippe Meirieu, waarbij de onderwijzer op 1 september voor zichzelf de weddenschap aangaat dat alle leerlingen zullen slagen. Het is zijn verantwoordelijkheid om zijn onderwijsmethode zodanig aan te passen, dat de leerlingen alles uit de kast halen, hun intrinsieke motivatie terugvinden en een plek verwerven in de samenleving. Het streefdoel is om in 2015 50 onderwijzers te kunnen plaatsen en 90 in 2016.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin