Koning Boudewijnstichting, buitenschoolse activiteiten
als motor van integratie
Overzicht
Contact en archieven
Het Fonds InBev-Baillet Latour doet een beroep op de Koning Boudewijnstichting om organisaties te ondersteunen die onze maatschappij positief willen veranderen. Hoe? Door jongeren met een migratie-achtergrond via buitenschoolse activiteiten beter te integreren. Het Fonds vroeg de Koning Boudewijnstichting om deze projectoproep te lanceren en te beheren. De stichting kon daarbij bogen op haar kennis van de verenigingssector en haar eigen interne capaciteiten om dit type projectoproep in goede banen te leiden – van de organisatie van een wedstrijd van beste projecten tot de samenstelling van pluralistische jury’s. De doelgroep werd afgebakend door zich te richten op de buitenschoolse sector in Brussel die werkt rond de integratie van migrantenjongeren. Een sector die niet altijd kan rekenen op liefdadigheidssteun trouwens. Bedoeling was om de capaciteiten te ontwikkelen van organisaties om dit soort initiatieven op te starten en om tegelijk een financiële steun en coaching aan te bieden, waarbij een Franstalige en Nederlandstalige organisatie collectieve opleidingen aanbieden.
Pascale Taminiaux
Koning Boudewijnstichting

T 0032 2 549 02 91
F 0032 2 511 52 21
E taminiaux.p@kbs-frb.be
W www.kbs-frb.be
Een zeilboot voor 40 jonge Brusselaars
Er werden 26 projecten weerhouden die elk 10.000 euro steun ontvangen. De projecten zijn divers: sociocultureel (theater, literatuur), sportief, enz. Een heel leuk project in Brussel-stad willen we u niet onthouden: een veertigtal jongeren scheept er in op een zeilboot. Zeilen is een goede activiteit om de samenwerking en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Het Fonds InBev-Baillet Latour gaat nog een stapje verder in zijn engagement omdat de steun aan de verenigingen structureel is en men een diepgaande, blijvende verandering nastreeft. De begeleiding bestaat uit een reeks collectieve ontmoetingen en reflectiemomenten met externe specialisten. Verschillende organisaties hebben al de positieve effecten gesignaliseerd op de schoolresultaten van de jongeren en de betrokkenheid van de ouders. Alle organisaties worden van nabij opgevolgd om te zien waar het Fonds het verschil maakt en hoeveel jongeren er bereikt worden.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin