Leerstoel Advanced Imaging Technologies
for the Arts (UA):
chemische analyse van schilderen
Overzicht
Contact en archieven
Het Fonds Baillet Latour koestert een passie voor het behoud van ons cultureel erfgoed. In dat verband verleent het sinds kort zijn steun aan de Leerstoel Advanced Imaging Techniques for the Arts. Die is een onderdeel van de faculteit Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen, meer bepaald van het departement Chemie.
De Leerstoel staat onder de verantwoordelijkheid van cultural heritage scientist Geert Van der Snickt (die het allereerste doctoraat in de restauratietechnieken op zijn naam heeft) en legt zich in het bijzonder toe op de chemische analyses van schilderijen. De klassieke technieken om schilderijen te bestuderen, zijn hoofdzakelijk beeldtechnieken, zoals X-stralen radiografie of infraroodreflectografie. Er wordt gewerkt aan de hand van scans zodat de resultaten niet alleen een beeld opleveren, maar ook informatie geven over de chemische elementen.
Die informatie is van onschatbare waarde voor bijvoorbeeld restaurateurs. De techniek staat op punt en moet nu worden ingezet op het werkveld. Dat is minder evident dan het lijkt en vraagt veel tijd.
Geert Van der Snickt
Axes Universiteit Antwerpen

T 0032 3 265 35 95
E geert.vandersnickt@uantwerpen.be
W uantwerpen.be/en/rg/axes/research/chair/
Het Lam Gods
Momenteel werkt de Leerstoel aan de restauratie van het Lam Gods, het meesterwerk van Van Eyck in de Gentse Sint-Baafskathedraal. Restaurateurs ontdekten dat de achterpanden van het beroemde werk grotendeels overschilderd zijn. De analyse met de scanner leerde dat de onderliggende laag weliswaar op sommige plaatsen beschadigd was, maar toch in voldoende goede staat om de bovenlaag te verwijderen. Daar zijn de restaurateurs nu mee bezig. De scans hebben aldus concreet bijgedragen aan dit project. Het departement heeft al verscheidene malen eerder meegewerkt aan door Baillet Latour gesteunde restauraties. Deze waardevolle samenwerking wordt nu verder verdiept en bestendigd dankzij deze nieuwe Leerstoel. De Leerstoel die werd toegekend voor een periode van drie jaar, maakt het mogelijk de techniek verder te verfijnen en de kennis te verspreiden via het onderwijs.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin