Leerstoel Vandenbunder Baillet Latour
Overzicht
Contact en archieven
In het uitgestrekte cultuurdomein ondersteunt het Fonds sinds 2012 ook ‘film en visuele cultuur’ via de Leerstoel Vandebunder Baillet Latour aan de Universiteit Antwerpen. De medewerking van de Britse filmhistoricus Kevin Brownlow, een internationaal vermaard expert op het vlak van onderzoek naar de stille cinema, weerspiegelt het belang van de Leerstoel die tot doel heeft het filmonderwijs en -onderzoek aan de Universiteit Antwerpen te stimuleren, binnen de context van de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur en de master Filmstudies en Visuele Cultuur van het departement Communicatiewetenschappen (Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen). De Leerstoel draagt de naam van wijlen prof. dr. em. André Vandenbunder, een pionier van de filmstudies in Antwerpen en Vlaanderen, wiens persoonlijke archief door de onderzoeksgroep Visuele Studies en Mediacultuur beheerd wordt.

Uniek in Vlaanderen
Deze opleiding is uniek in Vlaanderen, ze is de enige die de studenten in staat stelt zich volledig op film en visuele cultuur te focussen.
Luc Pauwels / Philippe Meers
Universiteit Antwerpen

T 0032 3 265 56 84 / 0032 3 265 55 85
E luc.pauwels@ua.ac.be / philippe.meers@ua.ac.be
W www.ua.ac.be
Ze trekt elk jaar meer studenten aan uit heel Vlaanderen en Nederland. Dankzij de steun van het Fonds kan een docent worden aangesteld om een extra seminarie te geven. De voorgaande was gewijd aan filmhistoriografie en het huidige seminarie spitst zich toe op scenarioschrijven voor film en multimedia. Het vormt ontegensprekelijk een meerwaarde voor het reguliere programma. In het academiejaar 2012-2013 werden diverse grote onderzoeksprojecten opgestart. Ook de toekomst kan positief tegemoet worden geblikt. Er is een grotere rol weggelegd voor de Leerstoel op gebied van onderzoeksactiviteiten in het kader van de onderzoeksgroep (stimulering van jonge doctorandi, postdocs en senior onderzoekers), naast de steun aan de bestaande onderwijsactiviteiten, die cruciaal blijven voor de opleiding.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin