Een nieuw studiedomein: Leerstoel InBev-Baillet Latour focust op het leren van fouten
Overzicht
Contact en archieven
Wat maakt het verschil tussen een goede en een uitstekende manager? Het vermogen om goed om te springen met fouten of vergissingen. Een vaststelling die het Fonds er in 2014 toe bracht om de creatie van een nieuwe Leerstoel te sponsoren, gewijd aan dit innovatieve management-onderzoeksdomein.

Traditioneel wordt het managen van fouten in universiteiten en business schools begrepen als het vermogen om ‘fouten te identificeren’. Het begrip wordt ook vaak geassocieerd met IT-bugs, risicobeheer en damage control. Maar vergissingen of fouten zijn ook onderdeel van het alledaagse management: hoe herstelt een bedrijfsleider gemaakte fouten en weet hij die om te buigen tot iets positiefs? Dat wordt het onderwerp van deze Leerstoel die het licht zag in de Solvay Business School (ULB) en een tot dusver braakliggend studiedomein invult.

Een zeer ambitieus project
De opdrachten van deze Leerstoel, die kan rekenen op het advies van een begeleidend comité, zijn divers: het opzetten van een onderzoeksstructuur van hoog niveau, de publicatie van innoverende artikels in wetenschappelijke referentietijdschriften, de creatie van nieuw pedagogisch materiaal, de organisatie van conferenties en opleidingen.
Vincent Giolito
Université Libre de Bruxelles

T 0032 460 97 30 42
E vincent.giolito@ulb.ac.be
W www.ulb.ac.be
Een brede scope
Dit academisch platform wil dit onverkende onderzoeksterrein zo breed en volledig mogelijk behandelen: analyseren welke fouten of vergissingen er gemaakt werden, en hoe die goed of slecht werden beheerd. Dat kan gaan om bijvoorbeeld communicatie, de introductie van een nieuw product in een nichemarkt, internationalisering, een partnership of fusie, de aanwerving van een medewerker. Het uitgangspunt is: hoe kan men vergissingen transformeren in kansen voor groei en innovatie?

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin