Leerstoelen Europese Unie - China
Overzicht
Contact en archieven
De Leerstoelen InBev-Baillet Latour EU-China zagen het licht in 2008. De doelstelling: het stimuleren van het interdisciplinaire onderzoek en onderwijs over de relaties tussen de Europese Unie en China. Het Fonds sponsort simultaan EU-China Leerstoelen aan de Ecole des sciences politiques et sociales van de UCL, aan het EU International Relations and Diplomacy Department van het Europacollege in Brugge, en aan het Centre for Global Govenance Studies van de KU Leuven.
Ze zijn actief op diverse vlakken. Ten eerste worden lessen gegeven op Masterniveau. Ten tweede staan ze in voor researchprojecten en de bijbehorende publicaties en voor de organisatie van een brede waaier aan evenementen voor studenten, onderzoekers, beleidsmensen en diverse instellingen. Tot slot participeren de Leerstoelen in relevante internationale initiatieven zoals het EU-China Human Rights Network en de European China Law Studies Association. Een van hun grote successen is de organisatie van de Euro-Asia Summer School die de Leerstoel organiseert met het Leuven Centre for Global Governance Studies, in samenwerking met de Hitotsubashi University (Japan) en de Seoul National University (Zuid-Korea). Bedoeling is getalenteerde studenten uit Europa en Azië samen te brengen om kernaspecten inzake globaal bestuur vanuit een vergelijkend standpunt te bestuderen.
KU Leuven
Jan Wouters
Professor internationaal recht
en internationale instellingen
T +32 16 32 87 25
E jan.wouters@ggs.kuleuven.be

UCL
Tanguy de Wilde d’Estmael
Voorzitter departement politieke
en sociale wetenschappen
T +32 10 47 41 09
E tanguy.dewilde@uclouvain.be
De Leerstoel van de UCL focust vooral op het buitenlandse beleid van China, met een bijzondere aandacht voor de relaties met de Europese Unie. Dit kadert binnen een globale reflectie over de geopolitieke verhoudingen en de buitenlandse politiek van grootmachten en van de BRICS landen (Brazilië - Rusland - India - China - Zuid-Afrika). Binnen dit kader kon de Leerstoel meer lessen aanbieden over China, Azië en de opkomende landen en een documentatiecentrum uitbouwen dat heel populair is bij de studenten. Ze heeft ook interuniversitaire samenwerkingsverbanden ontwikkeld, in het bijzonder met de universiteit van Zheijang.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin