Beurzen voor
beloftevolle studenten
Overzicht
Contact en archieven
Sinds het academiejaar 2003-2004 worden jaarlijks 4 studiebeurzen toegekend aan Belgische studenten die aan het Europacollege willen studeren: 2 in Brugge en 2 in Natolin. Elke beurs dekt de volledige inschrijvings- en verblijfskosten aan het college. Vóór de tussenkomst van het Fonds, waren er geen beurzen voor Belgische studenten die aan het Europacollege wilden studeren.

Kwaliteit is een voorwaarde
De studenten die in aanmerking komen voor een beurs worden geselecteerd in functie van hun kwaliteiten. Het college stelt het Fonds steeds de waardevolste kandidaturen voor, die voldoen aan het vereiste niveau. Deze aanpak komt perfect tegemoet aan de wil van het Fonds om zeer waardevolle prestaties aan te moedigen en te belonen.

> meer lezen
Thierry E. Monforti
College of Europe

T 0032 50 47 71 11
F 0032 50 47 71 40
E info.admissions@coleurope.eu
W www.coleurope.eu
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin