De Leerstoel InBev-Baillet Latour over de
relaties tussen de Europese Unie en China
Overzicht
Contact en archieven
De Leerstoel InBev-Baillet Latour over de relaties tussen de Europese Unie en China werd in 2008 opgericht met de financiële steun van het Fonds. Aanleiding was de grote vraag vanuit de academische wereld naar cursussen over de relaties tussen beide grootmachten.
Ze is gevestigd in het Departement Studies van Internationale en Diplomatieke Betrekkingen van de Europese Unie in het Europacollege te Brugge. Het doel is interesse op te wekken bij academici, studenten, publiek en beleidsmakers (Belgische, Europese en internationale), en om het multidisciplinaire onderzoek over de relaties tussen de EU en China te stimuleren.


Een verhelderende Leerstoel
Deze deeltijdse Leerstoel staat onder de leiding van professor Jing Men, en biedt een serie cursussen aan over de wederzijdse internationale betrekkingen, organiseert conferenties en workshops, bevordert het onderzoek en superviseert de masterscripties van de studenten. Het succes en de uitstraling van de Leerstoel maakt het ook mogelijk om een studiebeurs toe te kennen aan twee Chinese studenten die hun opleiding kunnen verderzetten aan het college.
Jing Men
College of Europe

T 0032 50 47 72 58
E Jing.men@coleurope.eu
W www.coleurope.eu

Het Europacollege
Het Europacollege werd in 1949 gesticht en heeft 2 vestigingen: 1 in Brugge en 1 in Natolin (nabij Warschau, Polen). Het is het oudste instituut ter wereld voor postuniversitaire studies en opleidingen omtrent Europese aangelegenheden. Het departement Studies van Internationale en Diplomatieke Betrekkingen van de Europese Unie dat in 2006 werd opgericht, biedt een masterprogramma aan dat de interdisciplinaire analyse van de externe relaties van de Europese Unie combineert met een professionele dimensie. De opleiding bereidt studenten voor op een carrière in Europese diplomatieke dienst, in het openbaar bestuur of in de privésector.

> meer lezen
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin