Instituut voor Tropische Geneeskunde
Overzicht
Contact en Archieven
Het Instituut voor Tropisch Geneeskunde van Antwerpen werd in 1906 opgericht door Leopold II als een onderdeel van het Ministerie van Koloniën. De financiële middelen voor de werking zijn afkomstig van verschillende bronnen, waaronder het ministerie van onderwijs en het ministerie van onderzoek.
In 2008 zegde het Fonds InBev-Baillet Latour een jaarlijkse financiële steun van 150.000 euro toe aan het ITG waarmee twee jonge wetenschappers postdoctoraal onderzoek konden uitvoeren naar verwaarloosde tropische ziekten, meer bepaald naar de dodelijke Leishmaniaparasiet (vrij onbekend in de westerse wereld) .
Het duo heeft concrete pistes gevonden die meer duidelijkheid verschaffen over de virulentie en de gevoeligheid van de parasieten voor de mechanismen van geneesmiddelen. Hun inzichten leren veel over het ontstaan van superparasieten, een problematiek die zware gevolgen heeft voor behandeling van ziekten zoals bijvoorbeeld malaria. Ze hebben met andere woorden nieuwe inzichten verworven in de fysiologie van parasieten, wat uiterst nuttig zal zijn bij het op punt stellen van diagnosemethoden en behandelingen. Bovendien ontstaat door de uitstraling van hun onderzoek een watervaleffect, in het bijzonder bij jonge mensen, die aldus ook gemotiveerd worden om zich op soortgelijke problematieken toe te leggen.
Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

T 0032 3 345 55 55
E receptie@itg.be
W www.itg.be
Antibioticaresistentie
Verder wordt er aandacht besteed aan onderzoek naar bacteriële infecties in het bloed en antibioticaresistentie. Enerzijds wordt er gewerkt op de bacterie en op de behandeling, anderzijds worden de antropologische aspecten onder de loep genomen, om te zien hoe mensen omgaan met westerse geneesmiddelen. Investeren in menselijke middelen, ploegvorming en interdisciplinariteit zijn sleutelelementen in de werking en in het partnerschap met het Fonds.

> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde