In goede handen met
Baluchon
Alzheimer
Overzicht
Contact en Archieven
Dankzij de steun van het Fonds kunnen vele gezinnen even op adem komen. Ze krijgen ook waardevol advies over hoe ze het beste kunnen omgaan met hun geliefde die aan Alzheimer of een aanverwante vorm van dementie lijdt.
De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In België zijn er momenteel 130.000 patiënten door de ziekte getroffen. En de meeste van die patiënten wonen thuis. Het is dus essentieel om alternatieve manieren te vinden om die mensen en hun naasten een helpende hand te bieden. Want zorg dragen voor een Alzheimerpatiënt is zowel moreel als praktisch een zware beproeving, en de familie is niet altijd voldoende geïnformeerd om dit naar behoren te kunnen doen. Baluchon Alzheimer werd 10 jaar geleden gecreëerd in België om net voor die mantelzorgers een specifieke oplossing te bieden.
Baluchon Alzheimer België

T 0032 2 673 75 00
info@baluchon-alzheimer.be
W www.baluchon-alzheimer.be
Welkom "baluchonneuses"
De mantelzorger enkele dagen rust of respijt gunnen en hem ook nadien begeleiden: dat is de roeping van deze organisatie. Het gaat niet alleen om een 24/24-dienstverlening van vervangende zorg bij de mensen thuis, maar de patiënt en de mantelzorger krijgen ook tips en praktische adviezen om efficiënter om te springen met de situatie, wat bijdraagt tot meer welzijn en een betere zorgverlening. Wanneer een dossier van een gezin is aanvaard, komt er een speciaal opgeleide ‘baluchonneuse’ aan huis die eerst 24 uur samenleeft met het gezin, voordat de mantelzorger enkele dagen vertrekt voor een welverdiende adempauze. Nadien neemt de baluchonneuse of baluchonneur de touwtjes volledig in handen. Wanneer de mantelzorger terugkomt, is er opnieuw een overgangsfase en het gezin ontvangt concrete, praktische adviezen. Dit blijft dan een bron van hulp en inspiratie voor de helpende mantelzorger.

> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde