INTERNATIONALE BETREKKINGEN
UNIVERSITAIRE LEERSTOELEN
Het Fonds heeft samen met verschillende Belgische universiteiten en hogescholen speciale programma’s ontwikkeld voor studies in internationale betrekkingen.
Verschillende universitaire Leerstoelen met een vernieuwende academische aanpak krijgen speciale aandacht van het Fonds.
CULTURELE LEERSTOELEN
BIERKWALITEIT
Cultuur omvat veel terreinen die actief door het Fonds worden ondersteund door middel van verschillende Leerstoelen.
De ondersteuning voor onderzoek naar brouwmethodes door het Fonds verenigt het land van het bier met haar erfgoed en stelt haar in staat de wetenschappelijke kennis van mout en bier te vergroten.
MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN
EDUCATIEVE PROJECTEN
Mooie initiatieven die dankzij de steun van het Fonds vooruitgang boeken in het verleggen van grenzen en het transformeren van onze maatschappij.
Het Fonds steunt educatieve projecten die excellentie, tolerantie en ‘beter samen-leven’ valoriseren.
OnderwijsLeerstoelen EU-ChinaOnderzoekscentrum EU-ChinaBeurzen beloftevolle studentenLeerstoelen EULeerstoel foutenVentureLabLeerstoel VandenbunderLeerstoel AITABrouwbeurzenBrouwerijpatrimoniumIntegratieTeach for belgiumFondation pour l’EnseignementAteliers MalouVoices4EuropeBOZAR AGORAHet Equinox projectEuropean ValuesSocial investmentLeerstoelen hedendaagse IslamKazerne Dossin