Nieuwe hoop voor oncologie
dankzij stamcelonderzoek
Overzicht
Contact en Archieven
Het stamcel-onderzoeksproject van professor Cédric Blanpain (ULB) geeft een beter inzicht in de mechanismen die het ontstaan en de ontwikkeling van tumoren regelen. Op termijn kan het leiden tot nieuwe kankerbehandelingen en een meer gepersonaliseerde geneeskunde. Sinds 2014 steunt het Fonds dit project, dat veelbelovend is voor veel verschillende soorten ziekten.

Nieuwe methoden
Professor Cédric Blanpain is geneesheer-specialist interne geneeskunde en doctor in de medische wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles (ULB). Tijdens een vierjarig postdoctoraat aan de Rockefeller University in New York ontdekte hij nieuwe methoden om huidstamcellen te isoleren en kwam hij meer te weten over de mechanismen die hun werking regelen. Nadien creëerde hij aan de ULB in 2006 zijn onderzoekslaboratorium rond stamcellen, waar wetenschappers van over de hele wereld werken.

Markante ontdekkingen
Verschillende ontdekkingen markeren het parcours van deze eminente wetenschapper. Sommige daarvan leverden hem de meest internationale, prestigieuze prijzen op (EMBO Young Investigator).
Cedric Blanpain Lab
Interdisciplinary Research Institute (IRIBHM)

T 0032 2 555 4135
F 0032 2 555 4655
E nmoguet@ulb.ac.be
W http://blanpainlab.ulb.ac.be/index.htm
Zijn werk werd al gepubliceerd in wereldwijd erkende wetenschapsmagazines zoals Nature, dat hem in 2012 trouwens uitriep tot een van de 10 meest markante wetenschappers.

Onmiddellijke gevolgen
Om zijn team toe te laten dit innoverende en beloftevolle onderzoek verder te zetten, besloot het Fonds om hem drie jaar lang te steunen met een jaarlijks bedrag van 500.000 euro. Het zal niet alleen belangrijke en onmiddellijke wetenschappelijke gevolgen hebben, maar ook gevolgen op langere termijn voor de diagnose, prognose en behandeling van kanker.

> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde