De Prijs voor Klinisch Onderzoek
Overzicht
Contact en Archieven
Klinisch onderzoek helpt om wetenschappelijke kennis om te zetten in nuttige, praktische toepassingen en behandelingen. De bedoeling is om een beter inzicht te verwerven in ziekten en om nieuwe, efficiënte behandelingen uit te werken. Het is een discipline die middels klinische experimenten opereert op het snijpunt van laboratoriumonderzoek, spitstechnologie en de creatie van nieuwe geneesmiddelen.

Een relevante bijdrage
Om dit onderzoek, dat in België zowel financiële als menselijke middelen ontbeert, te ondersteunen en te stimuleren heeft het Fonds InBev-Baillet Latour 8 jaar lang (2 prijzen per jaar) de indrukwekkendste prestaties beloond van klinische onderzoekers die werken voor een academische instelling (een Nederlandstalige en een Franstalige). Deze laureaten, uitgekozen door twee jury’s die worden samengesteld door het FRS-FNRS (Fonds de la Recherche Scientifique) en het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) zijn in dienst van de 4 grote universiteiten van het land. Elk ontvingen ze een bedrag van 75.000 euro.
Fonds Baillet Latour
Alain De Waele

T 0032 16 27 61 59
F 0032 16 50 61 59
E alain.dewaele@iblf.be
W www.fondsbailletlatour.com


Concrete resultaten
In 2013 werden de professoren Laurence Boon en Miikka Vikkula van de Université Catholique de Louvain door de jury bekroond voor hun onderzoek over vasculaire anomalieën en dr. Chantal Mathieu (van de Katholieke Universiteit Leuven) voor haar onderzoek over de pathogenie van diabetes type I. Dat is een aandoening die vooral jonge patiënten treft en hen levenslang afhankelijk maakt van insuline. Deze steun van het Fonds aan het universitaire onderzoek is een bijdrage aan het dagelijkse welzijn en levenscomfort. Sinds 2015 is de prijs vervangen door de IBL Grant for Medical Research.

> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde