Grant Baillet Latour for Medical Research
Overzicht
Contact en Archieven
Sinds 2015 wordt jaarlijks een nieuwe beurs toegekend aan een jonge onderzoeksleider voor de financiering van een onderzoeksproject in een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. Zijn of haar onderzoek moet corresponderen met het jaarthema van de uitgereikte Gezondheidsprijs. De laureaat wordt gekozen door de internationale jury van diezelfde prijs. Het labo van de onderzoeker ontvangt jaarlijks een bedrag van 150.000 euro voor een periode van drie jaar (verlengbaar met twee jaar).
Professor Patrice Cani (l’Université catholique de Louvain) werd als eerste beloond met deze beurs, voor zijn onderzoeksproject in het kader van metabole aandoeningen.
Zijn werk richt zich op het begrijpen van de dialoog tussen vetweefsel en darmmicrobiota, en op de rol die bioactieve lipiden spelen in metabole stoornissen die worden geassocieerd met obesitas en diabetes. Dr. Patrice Cani is een gekwalificeerde FRS-FNRS- (Fonds de la Recherche Scientifique) en WELBIO-onderzoeker. Hij is professor aan de Katholieke Universiteit van Leuven en is teamleider in de onderzoeksgroep Metabolisme en Voeding van het ‘Louvain Drug Research Institute’ in Brussel.

Sindsdien zijn 3 andere Belgische onderzoekers (allen verbonden aan de Universiteit van Gent) bekroond: professor Mohamed Lamkanfi in 2016, professor Roosmarijn Vandenbroucke in 2017 en professor Pieter Van Vlierberghe in 2018.

In 2016 koos de jury (met al voorzitster Françoise BARRÉ-SINOUSSI –Nobelprijs - Institut Pasteur, Parijs, Frankrijk) voor professor Mohamed Lamkanfi (Universiteit van Gent / VIB) voor zijn onderzoeksproject over ‘mechanismen van inflammasoom-geïnduceerde celdood van immuuncellen en de rol hiervan in de verdediging van de gastheer tegen bacteriële ziekteverwekkers’.

Zijn onderzoek leidde ook tot nieuwe inzichten omtrent de genetische aandoening “Familiale Middellandse Zeekoorts” en lag aan de basis van een immunologische test voor de identificatie van deze aandoening.
Administrative Assistant of the IBL Scientific Committee for Medical Research

E prix@frs-fnrs.be


In 2017 werd de Grant uitgereikt aan professor Roosmarijn Vandenbroucke voor haar onderzoeksproject op het vlak van neurologische aandoeningen. De intracerebrale toediening van geneesmiddelen om neurologische aandoeningen te behandelen, blijft een belangrijk probleem dat vandaag de dag nog niet opgelost is. De doelstelling van Professor Vandenbroucke bestaat erin een nieuwe weg te vinden om geneesmiddelen tot de hersenen te laten toetreden.

In 2018 wordt de prijs toegekend aan professor Pieter Van Vlierberghe (Universiteit van Gent) voor zijn onderzoek naar de rol van de MYB-transcriptiefactor bij de inductie van T-cel acute lymfoblastische leukemie, een zeer agressieve bloedkanker die vooral voorkomt bij kinderen. Zijn team heeft aanzienlijk bijgedragen aan de identificatie van nieuwe genetische defecten die deze vorm van kanker bij kinderen veroorzaken. Deze inzichten hebben geleid tot nieuwe, meer gerichte en minder toxische medicijnen die uiteindelijk een hogere overlevingskans zullen garanderen. Het thema voor volgend jaar is 'hart- en vaatziekten’.> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde