Gezondheidsprijs
Overzicht
Contact en Archieven
De Gezondheidsprijs wordt toegekend aan een persoon, niet aan een instelling. Het is de bedoeling de verdiensten van de laureaat - zijn of haar gevoerde medische onderzoek en de praktische toepassingen die eruit voortvloeien - in de bloemetjes te zetten en het vervolg van het onderzoek te garanderen.

Toenemende financiële steun
Sinds de creatie ontvingen 26 laureaten van 11 verschillende nationaliteiten deze onderscheiding. In de loop van het 35-jarige bestaan van de prijs evolueerde het bedrag dat jaarlijks wordt toegekend van 100.000 euro (4 miljoen Belgische frank in 1979) tot 250.000 euro vandaag. Het is de belangrijkste internationale prijs voor medisch onderzoek in België. De prijs bewijst ook hoezeer het Fonds hecht aan het respect voor de waarden die Alfred de Baillet Latour wilde uitdragen, in het bijzonder in het wetenschappelijke domein.

Maatschappelijke vooruitgang stimuleren
De Gezondheidsprijs wil niet alleen het wetenschappelijk onderzoek in strikte zin belonen, maar ook en vooral de praktische, nuttigste toepassingen ervan. De ondersteuning van deze wetenschappelijke topprojecten, zonder
onderscheid van nationaliteit, illustreert perfect het engagement van het Fonds om het maatschappelijke welzijn te vergroten.
Administrative Assistant of the IBL Scientific Committee for Medical Research

E prix@frs-fnrs.be
In 2012 werd de prijs toegekend aan professor fysiologie Gero Miesenböck, titularis van de Waynflete Leerstoel aan de Universiteit van Oxford en directeur van het ‘Centre for Neural Circuits and Behaviour’. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn pioniersstudie in het domein van de ‘optogenetics’, een revolutionaire techniek in de neurowetenschappen. De allereerste prijs werd in 1979 dan weer uitgereikt aan Sir James W. Black, voor zijn beslissende bijdrage aan de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk en bepaalde gastro-intestinale aandoeningen. We kunnen hier onmogelijk alle laureaten vermelden die het Fonds Baillet Latour in de loop der jaren beloonde voor hun grote medische verdiensten. Al willen we u deze toch niet onthouden: in 1995 werd de Gezondheidsprijs toegekend aan professor Roger Y. Tsien van de Universiteit van Californië in San Diego. Zijn onderzoek in de cellulaire biologie werd later, in 2008, bekroond met de Nobelprijs.

In 2017 heeft koningin Mathilde de prijs uitgereikt aan professor Adriano Aguzzi (Universiiteit van Zurich - Zwitserland) voor zijn innoverend onderzoek betreffende de moleculaire benadering van de biologie van de neurologische aandoeningen die veroorzaakt worden door prionen (de verwekkers van bovine spongiforme encefalopathie en van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob).

> meer lezen
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde