GEZONDHEIDSPRIJS
GRANT FOR MEDICAL RESEARCH
De Gezondheidsprijs, de belangrijkste internationale wetenschappelijke onderscheiding die sinds 1979 in België wordt uitgereikt, beloont de verdiensten van de laureaat en moedigt vervolgonderzoek aan.
Jaarlijks wordt een beurs toegekend aan een jonge onderzoeksleider voor de financiering van een onderzoeksproject in een Belgische universiteit of universitair ziekenhuis. Zijn of haar onderzoek moet corresponderen met het jaarthema van de uitgereikte Gezondheidsprijs.
KANKERONDERZOEK
PARTNERS
Om excellentie te belonen en aan te moedigen, steunt het Fonds op de expertise van gerenommeerde partners.
Het Fonds steunt verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten die worden uitgevoerd door belangrijke spelers op het gebied van kankeronderzoek.
BEGELEIDINGSPROJECTEN
INSTITUUT TROPISCHE GENEESKUNDE
Steun aan gespecialiseerde medische instellingen en begeleidingsprogramma’s voor families.
Een prestigieuze samenwerking die op lange termijn baanbrekend onderzoek mogelijk maakt waar zowel de wetenschap als de mensheid beter van worden.
GezondheidGezondheidsprijsGrant for Medical ResearchHistoriek Prijs Klinisch OnderzoekWetenschappelijk kankeronderzoekStamcelonderzoekBaluchon AlzheimerInstituut voor Tropische Geneeskunde