Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Overzicht
Contact en archieven
Door onderzoekswerk te koppelen aan restauratie- en conserveringswerkzaamheden is het KIK (*IRPA*) een onvermijdbaar instrument voor het behoud van het cultureel patrimonium van België.

Reeds meer dan 60 jaar wijdt het KIK (*IRPA*) zich aan wetenschappelijk onderzoek, aan de restauratie alsook aan de valorisatie van het artistieke en culturele erfgoed van ons land. Gedurende al die jaren heeft het onze kennis over het roerend en onroerend patrimonium doen toenemen. Het is één van de tien wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid vallen van het Federaal Ministerie voor Wetenschapsbeleid. Het vormt een uniek instrument voor het behoud van onze symbolische œuvres. Musea, kerkfabrieken, publieke verzamelingen en zelfs privé-collecties wenden zich tot zijn experts om er het beste advies te krijgen. Indien dit instituut, dat thans onder leiding staat van Christina Ceulemans, haar reputatie dankt aan zijn specialisten en aan de kwaliteit van hun werk, dan is daarvan de interdisciplinaire benadering tussen de verschillende departementen het meest bijzondere kenmerk. Een globale reflectie is essentieel voor het begrip en het behoud van een œuvre.
Het laat toe om de processen van realisatie en evolutie van het œuvre in de vingers te krijgen, om zo tijdens de restauratie zo veel mogelijk de esthetische en historische integriteit te verzekeren. Het KIK (*IRPA*) belast zich met de œuvres en objecten die bijdragen aan een rijkere kennis van het Belgisch patrimonium, afkomstig uit zeer diverse origines en tijdvakken.

Het instituut beschikt zodoende over verschillende laboratoria, ateliers voor restauratie en illustratie, voorzien van topmateriaal en -technieken. De infotheek, waarin een berg aan informatie voor het publiek beschikbaar is, bestaat uit een bibliotheek, gespecialiseerde databanken over kunstgeschiedenis en een fototheek. Deze laatste bevat nagenoeg een miljoen foto’s die met name tijdens de talrijke inventarisatiemissies zijn gemaakt. Kunsthistorici, chemici, fysici, fotografen en restaurateurs kunnen hun bevindingen gemakkelijk samenbrengen om daarmee de hen toevertrouwde werken beter te bestuderen.
Ze analyseren de materialen, testen de producten om de conserveringsmethoden continu te verbeteren, maar hebben ook de taak om vragen over preventie te behandelen. Waar de conservering van een œuvre een geprivilegieerde gelegenheid biedt om de wetenschap vooruit te helpen, neemt het KIK (*IRPA*) eveneens de kans waar om publicaties uit te geven. Daarnaast organiseert het jaarlijkse cursussen, colloquia en seminaries bestemd voor zowel specialisten als voor het grote publiek.
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

T 0032 2 739 67 11
F 0032 2 732 01 05
E info@ kikirpa.be
W www.kikirpa.be

Elk œuvre dat door het KIK (*IRPA*) in behandeling wordt genomen wordt eerst diepgaand bestudeerd om de meest geschikte interventiemethode vast te stellen. In feite komt het er op neer het juiste evenwicht te vinden tussen de valorisatie en het behoud van de authenticiteit. Het is dus pas ná een vooronderzoek, dat de resultaten vergelijkt van historische bronnen, met observaties van wetenschappelijk beeldmateriaal en laboratoriumanalyses, waarna een adequate behandeling kan worden toegepast. Maar deze aanpak veronderstelt budgetten die museale instellingen of een kerkfabriek uit zichzelf niet kunnen vrijmaken. De steun die het Fonds InBev-Baillet Latour brengt, wordt daarom wel eens als het manna der voorzienigheid beschouwd. Maar het vertrouwen van het Fonds in het KIK houdt daar niet op. Het subsidieert ook ieder jaar zes beurzen bestemd voor jonge stagiairs die hun opleiding tot restaurateur en onderzoeker bij het KIK (*IRPA*) komen voleinden, en daarmee ook de opvolging van de bescherming van ons patrimonium veiligstellen.

> meer lezen
Sofia Hennen-Rodriguez
> CV
> Stage
Violette Demonty
> CV
> Stage
Bernice Brigou
> CV
> Stage
Adeline Vanryckel
> CV
> Stage
Gertjan Madalijns
> CV
> Stage
Louise Logneaux
> CV
> Stage

> Alle beurzen
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK