De Koning Boudewijnstichting
Overzicht
Contact en archieven
Strevend naar een beter gebruik van het mobiele artistieke erfgoed van ons land, legt het Fonds InBev-Baillet Latour zich sinds 2002 toe op de restauratie en conservering van kunstwerken met symbolische waarde. Met een jaarlijks budget in de grootteorde van 100.000 euro, is het Fonds op dit terrein een onvermijdelijke hoofdrolspeler geworden.

Het volstaat om langs de musea en kunstcollecties te lopen om de ongelooflijke rijkdom en verscheidenheid vast te stellen van het mobiele kunstbezit van België. Omdat ze bijdragen aan de uitstraling van het Belgisch erfgoed, dient het behoud en de exploitatie van deze meesterwerken prioriteit te krijgen. Voor deze missie zijn aanzienlijke budgetten nodig, die door museale instellingen meestal moeilijk op te brengen zijn. Om dit gebrek aan financiële middelen op te vangen, heeft het Fonds InBev-Baillet Latour ervoor gekozen om zijn bijdrage te leveren aan de restauratie van Belgische kunstwerken met internationale faam. Sinds 2002 geeft de stichting daarmee ook de gewenste, culturele invulling aan zijn activiteiten.

Bijgestaan door de Koning Boudewijnstichting, belast met de selectie van dossiers, heeft het Fonds reeds voor meer dan 1 miljoen euro aan conserveringsprojecten bijgedragen. Met deze significante bijdrage is het Fonds uitgegroeid tot het eerste privé-mecenaat dat zich in geheel België manifesteert met het valoriseren van artistiek erfgoed.
Koning Boudewijnstichting
Anne De Breuck

T 0032 2 549 61 54
F 0032 2 511 52 21
E DEBREUCK.A@Kbs-frb.be
W www.kbs-frb.be
Maar deze jaarlijks toegekende financiële hulp is voornamelijk bedoeld voor de restauratie van meesterwerken op het gebied van de geschiedenis van de kunst of de geschiedenis van ons land. De bewaarders van de kunstschatten moeten ervoor zorgen dat deze toegankelijk zijn voor het publiek. Andere selectiecriteria zijn de urgentie voor behandeling, een uitleenverzoek voor een tentoonstelling, of het ontbreken van voldoende alternatieve financieringsmogelijkheden. Maar het is ook vooral de kwaliteit van de toepassing en de follow-up van het project waardoor het in aanmerking wordt genomen voor selectie.

Tot grote vreugde van de musea en haar bezoekers zijn reeds meer dan een honderdtal werken begunstigd met de steun van het Fonds InBev-Baillet Latour. Indien het behoud van dergelijke meesterwerken vandaag de dag is veiliggesteld dankzij deze ondersteuning, zullen de verwachtingen van projecten van dit formaat wellicht een nieuwe dynamiek doen ontstaan in de schoot van de museale instellingen die dit nodig hebben.


> meer lezen
Het Fonds InBev-Baillet LatourDe familie de Baillet-LatourHet FondsDe RaadHet familiemuseum te LatourBelgisch Wetenschappelijk ComitéHet FNRSFonds Wetenschappelijk OnderzoekKoning BoudewijnstichtingKIK